Hrvatsko psihološko društvo

28. godišnja konferencija hrvatskih psihologa

10. – 13. studeni 2021. godine

(virtualna konferencija)

IZAZOVI SUVREMENOG ŽIVOTA

– KAKO PSIHOLOZI MOGU POMOĆI?

Obrazac za registraciju sudjelovanja

Potvrda o prijavi sudjelovanja stiže na ovaj e-mail
Članovi sa podmirenim članstvom za 2021. godinu ostvaruju popust
Ako pravna osoba plaća edukaciju izaberite PRAVNU OSOBU
Samo za članove Hrvatske pishološke komore
Provjerite DETALJE kotizacije ISPOD OBRAZCA
*Puni naziv pravne osobe (tvrtka, obrt i državna ustanova)
* Za bilo kakva pitanja oko kotizacia, slanja predračuna i/ili računa (e-računa), molimo Vas kontaktirajte nas putem e-maila: konferencija2019@psihologija.hr ili na mobitel 091/2312733.

** Za bilo kakve probleme sa prijavom sudjelovanja molim Vas kontaktirajte nas putem e-maila: support@koma.hr ili na mobitel 098/1758931 (Služba za tehničku podršku).

Iznos kotizacije za sudionike 28. GKHP (s uključenim PDV-om)

Članovi HPD-a* Ostali
Kotizacija 01 (do 17.10.2021.) 625,00 kn (500,00 kn + PDV) 750,00 kn (600,00 kn + PDV)
Kotizacija 02 (od 18.10.2021.) 875,00 kn (700,00 kn + PDV) 1125,00 kn (900,00 kn + PDV)
*Kotizacija 03 (umirovljeni psiholozi, nezaposleni psiholozi, studenti psihologije preddiplomskog i diplomskog studija i psiholozi – vježbenici) 150,00 kn (120,00 kn + PDV) 250,00 kn (200,00 kn + PDV)
Kotizacija 04 (članovi programskog i organizacijskog odbor) oslobođen/a plaćanja kotizacije
* odnosi se na članove Hrvatskog psihološkog društva s podmirenom članarinom za 2021. godinu
*Kotizacija 03 – u slučaju odabira kotizacije 03, svoj status ste dužni dokazati odgovarajućim dokumentom.

Molimo uplatite na žiro račun HRVATSKO PSIHOLOŠKO DRUŠTVO | Švarcova 20, HR - 10000 Zagreb

OIB: 24373843542
HR9323600001101549126 - Zagrebačka banka - SWIFT: ZABAHR2X

Konferencija je prijavljena Hrvatskoj psihološkoj komori

Sve informacije dostupne putem emaila: hpdcpa@gmail.com ili mobitela: 091 2312 733